فیلم کاشت 3 واحد ایمپلنت دندان در کلینیک دندانپزشکی

کاشت دندان یا همان ایمپلنت در تعداد های مختلف یکی از درمانهای متداول در کلینیک ها و مطب های دندانپزشکی می باشد . نحوه این جراحی برای متقاضیانی که خواهان دریافت این نوع درمان می باشتد در این ویدئو نمایش داده شده است .